Najčešće postavljana pitanja

DA LI JE GALERIJA BELGRADE PRISTUPAČNA OSOBAMA SA INVALIDITETOM?
Da, svi delovi Galerije su dostupni osobama sa invaliditetom.